Skip to main content

Tôi vui vì nhìn dần dần nhận thấy sự tự tin của em trai trong việc dùng tiếng Anh để giao tiếp.

Em trai tôi đã học với cô giáo Jennie từ năm ngoái. Tôi vui vì nhìn dần dần nhận thấy sự tự tin của em trai trong việc dùng tiếng Anh để giao tiếp. Cô giáo có cách tổ chức lớp học rất khoa học, với các bài giảng phong phú, cách dạy tự nhiên và giúp học sinh chủ động. Mỗi buổi học thường diễn ra trong 30 phút để học sinh nhỏ tuổi không bị mất tập trung khi ngồi học quá lâu. Cô giáo sẽ ghi hình các buổi học và gửi cho phụ huynh để xem lại và cô cũng đưa thêm nhận xét về sự tiến bộ của học sinh, những gì đã tốt hơn, những gì cần cải thiện.